Meistarklases 2010

MEISTARKLASES 2010

Atbalsta fonds „Muzicējam kopā ar draugiem” sadarbībā ar Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolu (JMMS) rīko meistarklases bērnu kameransambļu skolotājiem.
Norises laiks un vieta: 2010.gada 8.-10.janvāris, JMMS jaunajās telpās Rīgā, Kronvalda bulvārī 8.
Piedāvājam:
  • atklātās stundas - meistarklases;
  • lekcijas par aktuālām tēmām darbā ar bērnu kameransambļiem;
  • individuālās nodarbības ar jūsu kameransambli.
Tās vadīs ievērojami kamermūziķi un pieredzējuši pasniedzēji. Par dalību meistarklasēs skolotāji saņems KRIIC sertifikātus.                                       
Pieteikt ansambļa un/vai savu dalību meistarklasēs var līdz 2009.gada 1.dec.; tālr.67281668; 22390939 (Gunta Melbārde) vai elektroniski weplay@inbox.lv.
Pieteikumā jānorāda
skola,pedagoga vārds, uzvārds, personas kods, ansambļa vecuma grupa, sastāvs (vārds, uzvārds, instrumenti), repertuārs.
Uz individuālajām meistarklasēm pie pasniedzējiem varēs pieteikties no 2009.g. 1.dec. līdz 25.dec.- tālr.22390939.
Dalības maksa meistarklasēs (ar pārskaitījumu): skolotājam Ls 10,-; ansamblim individuālajās nodarbībās Ls 5,- (pieteikumā jānorāda skolas un bankas rekvizīti). Visus uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki. Ja nepieciešams, organizētāji iesaka naktsmītnes.